do 100 kilometrów transport gratis!!

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE​

Polityka prywatności określa w szczególności sposoby ochrony/przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu (tj. Osób korzystających ze strony internetowej www.ciasteczkadeco.pl zwanego Sklepem – składających zamówienie lub korzystających z informacji jakim jest newsletter). Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie („pliki cookies”). Obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych takie jak – zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, utrwalanie dokonywane w związku z udostępnianiem Sklepu i świadczeniem usług.

Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu i tym samym ze składania zamówień.

§ 2 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Monika Radoń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kar-Mon Drzwi I Podłogi Monika Radoń z siedzibą pod adresem ul. Wodzisławska 259, 44-274 Rybnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 6511735125  – który przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

§ 3 ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Sklep zbiera dane Użytkowników – składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu założenia konta w Sklepie – Użytkownik musi podać imię, nazwisko, dane adresowe, dane telefoniczne oraz adres e-mail. Użytkownik ustanawia również hasło do konta.

W celu poprawnej realizacji zamówienia Użytkownik powinien podać powyższe dane aby zapewnić jak najlepszy poziom i wykonalność zamówienia w Sklepie.

§ 4 CEL ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych – zakładanie konta, składanie zamówień, śledzenie losów przesyłki, powiadomienia o statusie zamówienia (Niezbędność do zawarcia i realizacji umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu) oraz usługi newslettera (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na świadczenie takiej usługi.
 2. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zgodnie z Regulaminem sklepu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
 3. Dane osobowe zbierane w celach rachunkowych, przetwarzane w celach rachunkowości Sprzedawcy
 4. Istotne dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi w formularzu kontaktowym. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe
 5. Treści marketingowo-reklamowe wysyłane za pośrednictwem danych elektronicznych lub telefonicznych o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 6. Dane i informacje statystyczne i analityczne – poprzez profil użytkownika, miejsce zamieszkania, płeć, wartość koszyka itp.
  Do przetwarzania powyższych danych osobowych wykorzystujemy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, , numer telefonu, informacje zbierane przez pliki cookies lub technologie spokrewnione

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak jest istotnym warunkiem zawarcia umowy oświadczenie usług elektronicznych oraz zwarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie. Nie podanie danych osobowych w tych celach jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług elektronicznych oraz zawarcia umowy Sprzedaży ze Sklepem

Podanie danych osobowych do celów marketingowo-reklamowych jest dobrowolne i ich niepodanie będzie skutkowało nieotrzymywaniem takich treści.

§ 5 PODSTAWY PRAWNE

 1. Niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art.6 ust 1 lit a.
 2. Niezbędność ich przetwarzania w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników Sklepu , sposobu korzystania z konta oraz ich preferencji – art. 6 ust. 1 lit f
 3. Niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży , rozpatrzenie ewentualnych reklamacji – art. 6 ust 1 lit.b
 4. Niezbędność ich przetwarzania w celach prowadzenia rachunkowości (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatków towarów i usług.
 5. Obsługa korespondencji i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane drogą elektroniczną
 6. W przypadku kiedy Użytkownik Sklepu wyrazi chęć na otrzymywanie treści reklamowo-marketingowych niezbędność realizacji przetwarzania danych do działań marketingowych

§ 6 OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ​Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych są przechowywane przez okres korzystania przez
 2. Użytkownika z tych usług, a po zakończeniu dane użytkownika będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów ewentualnych skarg i roszczeń,
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji i prowadzenia rachunkowości sprzedaży – będą przechowywane do upływu okresu przewidzianego przez Ustawodawcę – przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego. Bedą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia prośby lub zapytania
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamowo-marketingowych będą przechowywane przez okres3 lat od decyzji o wycofaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie w celu wystąpienia ewentualnych roszczeń i skarg w zakresie tej wysyłki.

§ 7 PRAWA UŻYTKOWNIKA SKLEPU

Każdy Użytkownik Sklepu posiada prawo do decydowania w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Może on w dowolnym momencie wycofa c zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych jak również wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Przysługuje mu prawo do:

 1. Sprostowania, usuwania, ograniczenia, zmiany, przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie przesyłania treści reklamowo-marketingowych
 3. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody wpływa nie wpływa na zgodność przetwarzania, która dokonała się przed cofnięciem zgody
 4. Wniesienie skargi do odpowiedniego Urzędu Nadzoru i Ochrony danych , jeżeli podejrzewa , że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z rozporządzeniem i wydanymi zgodami.

Wszelkie modyfikacje i zmiany w danych osobowych Użytkownik może dokonać za pomocą formularza kontaktowego po wyborze zakładki „Kontakt” lub korespondencji na adres sklep@ciasteczkadeco.pl

§ 8 COOKIES

Sklep zbiera automatyczne dane zawarte w pikach cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwania ich z dysku. Użytkownik Sklepu może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do cookies – wtedy nawigacja na stronie będzie możliwa jednak , jednak może skutkować ograniczeniem pewnych funkcji.

Administrator w tym przypadku Sklep Ciasteczka DECO przetwarza dane zawarte w plikach cookies w celu:

 1. Identyfikacji Użytkownika zalogowanego w sklepie i informowania go o tym
 2. Zapamiętywanie Towarów dodanych do koszyka w celu dokończenia Zamówienia.
 3. Zapamiętania danych potrzebnych do logowania i danych uzupełniania arkuszy.
 4. W celach statystycznych
 5. W celu dostosowania zawartości i Ustawień Strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególność w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

§ 9 DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ INNE OSOBY

Dostęp do danych osobowych Użytkowników sklepu mają przede wszystkim pracownicy oraz podwykonawcy Sprzedawcy. Podmioty świadczące usługi na rzecz Sklepu ( Księgowe, Informatyczne, IT, wsparcia technicznego) mają również dostęp do danych tak aby wywiązać się z nałożonych obowiązków.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników moją także podmioty wykonujące usługę doręczenia zamówionych Towarów w Sklepie – Strony Kurierskie do wypisywania listów przewozowych, a także Podmioty za pomocą których Użytkownik dokonuje płatności w Sklepie.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu mogą być udostępnione organom Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie i na mocy obowiązującego zakresu prawa.

Zastrzegamy sobie prawo ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Sklepu.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych innym Instytucjom bez wyraźnej zgody Użytkowników.

Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu – które mogą być przydatne przy diagnozie problemów z działaniem serwera, tworzeniu analiz statycznych – mogą służyć również do udoskonalania i ulepszania witryny Sklepu.

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL – skutkiem czego dane Klientów są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Sprzedawca będzie wdrażał odpowiednie środki, techniki i metody aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystając z tego Sklepu akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: sklep@drzwipodlogi.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności o czym poinformuję Użytkowników Sklepu.

             MEGA PROMOCJA!!

WSZYSTKIE DRZWI DREWNIANE WĘGRZYN 

Z kodem “wegrzyn20” -13%

Możliwy Również Montaż Na Terenie Całego Kraju

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu 

tel: 669 933 933